Anunț de la începutul proiectului cu titlul:

“Dezvoltarea și introducerea în producție a unei platforme inovative de relaxare și îmbunătățire a somnului“

Inoveris Solutions SRL este Beneficiarul proiectului cu titlul “Dezvoltarea și introducerea în producție a unei platforme inovative de relaxare și îmbunătățire a somnului”. Acest proiect se desfășoară în parteneriat cu Universitatea de Medicină și Farmacie “Iuliu Hațieganu“Cluj Napoca.


Proiectul este finanțat din Programul Operaţional Competitivitate 2014-2020, Apel POC/163/1/3/ Proiect tehnologic inovativ, având codul SMIS 121087.


Obiectivul general al proiectului este stimularea întreprinderii Inoveris Solutions SRL prin sprijinirea activităților de cercetare-dezvoltare, în vederea validarii unui produs inovativ semnificativ îmbunătățit, prin diversificare și lansarea în producție a acestuia.


Durata de implementare a proiectului este de 28 de luni, respectiv 29.09.2021 - 29.12.2023.


Locația de implementare a Beneficiarului: Municipiul Sibiu, Str. Nouă, Nr. 44, Cod poștal 550257.


Valoarea totală a proiectului este de 8.185.199,69 lei, cu valoare totală eligibilă este de 7.211.822,36 lei (din care valoarea eligibilă nerambursabilă din FEDR de 4.612.113,27 lei, valoarea eligibilă nerambursabilă din bugetul național de 813.902,34 lei), iar valoarea cofinanțării eligibile a Beneficiarului este de 1.785.806,75 lei. Valoarea neeligibilă (inclusiv TVA) este de 973.377,33 lei.


Rezultate previzionate ale proiectului: analize, rapoarte, planificări de cercetare, rapoarte de testare, fișe cu propuneri de optimizare a produsului din punct de vedere tehnic, înterfețe simulate pentru comunicații și transfer de date, produs semnificativ îmbunătățit din punct de vedere al tehnologiilor generice utilizate, achiziții realizate, deplasări la conferințe științifice în vederea diseminării rezultatelor, publicații științifice, noi cercetători angajați în entitățile care beneficiază de sprijin, cereri de brevete.


Date de contact: SC Inoveris Solutions SRL - [email protected]; telefon Manager de Proiect 0745462827


Link publicare anunţ început proiectParticiparea echipei Inoveris Solutions SRL IFA Berlin

O echipă formată din 3 cercetători a participat la târgul expozițional IFA Consumer Electronics Unlimited Desfășurat la Berlin în perioada 1 – 5 septembrie 2023. IFA este unul dintre cele mai mari târguri de profil din Europa și chiar din lume, atrăgând anual peste 180 000 de vizitatori din industria electronică/ electrocasnicelor și derivatelor acestora. Inoveris Solutions SRL a participat la secțiunea Cercetare & Dezvoltare a produselor care urmează să fie lansate pe piață. Astfel au fost prezentate rezultatele proiectului finanțat din POC, având codul SMIS 121087. Feedback-ul înregistrat în cele 5 zile de expoziție a fost unul pozitiv, find abordați de către echipe de cercetare de la diferite companii, echipe medicale, alte persoane interesate, vizitatori și potențiali clienți ai produsului nostru.
Conferință de presă la finalizarea proiectului

Conferința de presă prin care a fost anunțată finalizarea proiectului, derulat în parteneriat cu Universitatea de Medicină și Farmacie „Iuliu Hațieganu” din Cluj Napoca a avut loc la sediul Beneficiarului din Sibiu, strada Ștefan cel Mare, nr. 163, acolo unde va începe producția produsului inovativ INOVERIS, intitulat „ADIVA ONE”. În Conferința de presă a fost punctat scopul principal al proiectului, acela de realizare a activităților de cercetare-dezvoltare ale Inoveris Solutions SRL, pentru validarea și lansarea în producție a unei soluții inovative semnificativ îmbunătățite, contribuind astfel la diversificarea pieței în domeniul relaxării și îmbunătățirii somnului. La Conferința de presă au participat Managerul de Proiect și Reprezentantul Legal al SC Inoveris Solutions SRL, Coordonatorul echipei de implementare a activităților de cercetare a proiectului, dl. Adrian Frățilă, presa locala și invitați.
Link conferință de presăAnunț la finalizarea proiectului

Inoveris Solutions SRL este Beneficiarul proiectului cu titlul “Dezvoltarea și introducerea în producție a unei platforme inovative de relaxare și îmbunătățire a somnului”. Acest proiect se desfășoară în parteneriat cu Universitatea de Medicină și Farmacie “Iuliu Hațieganu“Cluj Napoca.


Proiectul este finanțat din Programul Operaţional Competitivitate 2014-2020, Apel POC/163/1/3/ Proiect tehnologic inovativ, având codul SMIS 121087.


Obiectivul general al proiectului este stimularea întreprinderii Inoveris Solutions SRL prin sprijinirea activităților de cercetare-dezvoltare, în vederea validarii unui produs inovativ semnificativ îmbunătățit, prin diversificare și lansarea în producție a acestuia.


Durata de implementare a proiectului a fost de 28 de luni, respectiv 29.09.2021 - 29.12.2023.


Locația de implementare a Beneficiarului: Municipiul Sibiu, Str. Nouă, Nr. 44, si Municipiul Sibiu, Str. Ștefan Cel Mare, Nr. 163.


Valoarea totală a proiectului este de 7.490.337,86 lei, din care valoarea ajutorului financiar nerambursabil este de 5.397.341,29 lei.


Indicatorii realizați în cadrul proiectului, au fost: publicare de articole științifice, noi cercetători angajați în entitățile care beneficiază de sprijin, cereri de brevete, tehnologii îmbunătățite, 1 produs nou introdus pe piață


Date de contact: SC Inoveris Solutions SRL - [email protected]; telefon Manager de Proiect 0745462827


Link publicare anunţ finalizare proiectProiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Competitivitate 2014-2020


Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană, va invităm să vizitaţi http://www.fonduri-ue.ro și respectiv http://www.mfe.gov.ro


“Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României”